RedSEO בלוג קידום אתרים*

* = בלוג קידום אתרים למי שלא רוצה ללמוד קידום אתרים

אני מניחה שביצעתם חקר מילות מפתח רציני, ובחרתם את מילות המפתח שלכם בקפידה.

אבל עדין!

המנעו משימוש במילות פילטר.

מהן מילות פילטר?
מילות מפתח שמנועי החיפוש מתעלמים מהן, לדוגמא: אל, אם, רק, מה, אין, את.

הן מורידות את אפקטיבות מילות המפתח שלכם.

Facebook comments:

הוספת תגובה