RedSEO בלוג קידום אתרים*

* = בלוג קידום אתרים למי שלא רוצה ללמוד קידום אתרים

כיום ישנה אפשרות לזרז את תהליך האינדקוס של דפים חדשים באתר שלך בגוגל. כיצד עושים זאת? קשר לאתר שלך (או לדף ספציפי באתר) ממספר מקורות שנסרקים על ידי גוגל בתדירות יחסית גבוה. לדוגמא: פורומים חזקים ברשת אתרי מאמרים אתרי Social Bookmarking ברגע שחברנו היקר גוגול, יסרוק אותם, ייתקל בקישור החדש שלך, ובום האתר/ הדף שלך […]