RedSEO בלוג קידום אתרים*

* = בלוג קידום אתרים למי שלא רוצה ללמוד קידום אתרים

נקודה שלא מצוינת לעיתים קרובות או בכלל, היא שבהחלט ניתן להפיק תועלת מערוץ RSS כחלק מאסטרטגיית לבניית קישורים נכנסים לאתר שלכם. כיצד? בעזרת תיקיות ואינדקסים ייעודים לערוצי RSS. אומנם, משקל גבוה לקישורים אלו – אין, אבל הם בהחלט קישורים! יתרה מזאת, במידה ומשיגים מסה גדולה של קישורי RSS לחלוטין נהנים מסיוע חיובי בדירוג האתר שלכם […]