RedSEO בלוג קידום אתרים*

* = בלוג קידום אתרים למי שלא רוצה ללמוד קידום אתרים

סרטון קצר וענייני על רשת התוכן של גוגל

מהי רשת התוכן של גוגל ?

רשת התוכן של גוגל, היא רשת רחבה , בה משתתפים אלפי אתרים. הרשת של גוגל מאפשרת לאתרים המפרסמים בה להשתתף במודלים שונים של פרסום באותם אתרים המשתתפים ברשת שלה.

התהליך הוא כזה:

מפרסם –> גוגל <–בעל אתר
(גוגל משמש כמתווך בין המפרסם לבין בעל האתר)

כל בעל אתר השותף ברשת, הינו חבר בתוכנית שנקראת, "גוגל אדסנס" ( Google Adsense), שהיא למעשה מודל התשלומים של גוגל לבעלי אתרים המשבצים פרסומות של גוגל באתר שלהם.

מה יוצא לך מזה?

  • גוגל נותנת לך את האפשרות לפרסם את המודעה בחשבונות הדואר של משתמשי Gmail – חשיפה גדולה
  • גוגל מאפשרת לך לבחור ידנית באלו אתרים אתה מעוניין שמודעה שלך תופיע
  • חשיפה רלוונטית באתרים שהתוכן עצמו רלוונטי למודעה

Facebook comments:

הוספת תגובה