RedSEO בלוג קידום אתרים*

* = בלוג קידום אתרים למי שלא רוצה ללמוד קידום אתרים

אחד מהפרמטרים הקובעים את הדירוג של האתר שלכם במנועי החיפוש, הם הקישורים הנכנסים לאתר שלכם. כמובן, לפי תכנון ובניית אסטרטגית קישורים, הייתי ממליצה לעבוד על קידום On Site. אז.. מהיכן משיגים קישורים? קישורי Social Bookmarking כיצד ניתן להוציא קישור? פיתחו חשבון, והזינו את ה URL (כתובת האתר המלאה שלכם) באתרי social bookmarking, כגון: http://www.reddit.com http://www.delicious.com […]