RedSEO בלוג קידום אתרים*

* = בלוג קידום אתרים למי שלא רוצה ללמוד קידום אתרים

שוב אני! התגעגעתם?? בדרך כלל אני לא נוהגת לכתוב ביום שישי בגלל שהוא היום הכי עמוס בשבוע מבחינתי..אבל העניין הוא כזה, קיבלתי היום איימל עם עדכון משמח  מ- Google webmaster center blog אז הייתי חייבת לקפוץ לכמה דקות ולעדכן את כולכם. הפוסט הולך להתייחס לאתרים + בלוגים שנבנו על מערכת ניהול CMS של וודפרס.