RedSEO בלוג קידום אתרים*

* = בלוג קידום אתרים למי שלא רוצה ללמוד קידום אתרים

סרטון קצר וענייני על רשת התוכן של גוגל מהי רשת התוכן של גוגל ? רשת התוכן של גוגל, היא רשת רחבה , בה משתתפים אלפי אתרים. הרשת של גוגל מאפשרת לאתרים המפרסמים בה להשתתף במודלים שונים של פרסום באותם אתרים המשתתפים ברשת שלה. התהליך הוא כזה: מפרסם –> גוגל <–בעל אתר (גוגל משמש כמתווך בין […]